Kup w przeciągu:

Rekomendacje dla uczestników turniejów i zawodów Tańca w powietrzu 1
Rekomendacje dla uczestników turniejów i zawodów Tańca w powietrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacje dla trenerów i uczestników turniejów i zawodów Tańca w powietrzu, które powstały po Turnieju Tańca w Powietrzu w Pniewach 2022

 

Jury Turnieju przygotowało następujące rekomendacje dla uczestników turnieju i ich trenerów a także osób, które przygotowują zawodników. Nasze rekomendacje mają na celu wskazać najczęściej pojawiające się “błędy”, które obniżają ocenę jury. Rekomendację podają też przykłady i rozwiązania, które mamy nadzieję zostaną wprowadzone przez zawodników, którzy planują kolejne występy na turniejach. Celem publikacji tych rekomendacji jest zwiększanie poziomu pokazów podczas turniejów tańca w powietrzu, zwiększanie poziomu świadomości trenerów i uczestników i rozwój tańca w powietrzu.

Publikujemy je u nas na blogu;)

 

Błędy i rekomendacje “techniczne”:

 

 1. Niedopasowanie pokazu do poziomu umiejętności uczestnika

Oceniane są techniki, ale też czystość wykonania. Jeśli prezentowane są techniki trudne, ale wykonane nieczysto, spada ocena za czystość wykonania.
W konsekwencji uczestnik, który zaprezentuje łatwiejsze techniki, ale z większą precyzją wykonania, może otrzymać tyle samo, lub więcej punktów od uczestnika, który wykonał trudne, ale nie ładnie wykończone techniki.

 

Rekomendacja: Odpowiednie dopasowanie figur do umiejętności uczestnika i ich solidne wyćwiczenie przed turniejem. Więcej informacji
o przygotowaniu choreografii przedstawiamy też w kolejnych punktach.


 1. Aerial i Florial

Sposób poruszania się po podłodze, układ taneczno-akrobatyczny na podłodze również są oceniane pod katem trudności i czystości. Należy zadbać
o odpowiedni ich dobór i jakość wykonania.

 

Rekomendacja: Odpowiednie dopasowanie ruchów na podłodze do umiejętności uczestnika. Zaplanowanie choreografii tak, by osoba występująca NIE odwracała się tyłem do publiczności. Zaplanowanie dodatkowych treningów
z innych dziedzin np. akrobatyka, taniec w celu podniesienia jakości ruchu.

 

 1. Najczęściej powtarzające się błędy techniczne:
 • sierp stóp
 • brak point
 • luźna stopa
 • lekko ugięte kolano, kolana
 • nieświadoma kończyna - tzn zachowanie pozycji w ciele np. korpus, nogi i ręka, jednak 2 ręka już ułożona luźno lub nieładnie.
 • nieprawidłowe wiszenie z ramionami koło uszu i nie ściągniętymi łopatkami
 • nieprawidłowy małpi chwyt na kole - jeśli nie wymaga tego technika lub figura
 • opieranie środkowej części stopy na kole zamiast tuż pod palcami, jeśli technika nie wymaga innego ustawienia stopy
 • podskakiwanie przed wejściem na rekwizyt 
 • brzydkie zejście lub zeskok z rekwizytu (błąd jeśli nie nawiązuje do stylistyki pokazu)
 • drobienie kroczków podczas technik obrotowych
 • niechlujny lub ciężki sposób poruszania się między technikami na podłodze.

 

Rekomendacja: Uwzględnienie tych wszystkich elementów podczas codziennego treningu. Odpowiednie dopracowanie pokazu do umiejętności przez przyjazdem na turniej.

 

Błędy i rekomendacje “artystyczne”:

 

 1. Konwencja i wyraz artystyczny pokazu:

 

Brak konsekwencji:

Konwencja pokazu np. postać zwierzęcia / superbohatera / inne widoczna jest tylko w kostiumie / rekwizycie i tylko na podłodze. Po wejściu na rekwizyt i odrzuceniu stroju i rekwizytu w pierwszych sekundach pokazu nie zostaje ona zachowana.

 

Małe ruchy:

Konwencja pokazu np. postać zwierzęcia / superbohatera / inna ma być wyrażona przez jakość ruchu lub mimikę. Jednak ruch i mimika są małe
i niewidoczne dla publiczności, lub wykonane tyłem do widza.

 

Kontakt wzrokowy:

Brak kontaktu wzrokowego osłabia zaangażowanie publiczności w pokaz. Nieustanne patrzenie się na publiczność może nie współgrać z konwencją pokazu.

 

Piękne pozycje i nieładne przejścia:

Obniżenie jakości wykonywanych ruchów podczas przejść między figurami. Figury ładnie wykonane, jednak zmiany między nimi wykonane nieczysto.

 

Niski wyraz artystyczny:

Ziewanie, przerażenie, znudzenie i inne negatywne / smutne emocje powinny być wyrażane w sposób zrównoważony. Przesadzone ich wyrażanie może wpłynąć na odbiór publiczności. Brak emocji lub wrażenie “bycia na scenie za karę” również obniża punkty za wyraz artystyczny.

 

Wyraz twarzy:

Śpiewanie lub udawanie śpiewania, otwarte usta, nieprzemyślany wyraz twarzy są doskonale widoczne i mogą wpłynąć na obniżenie punktacji.

Rekomendacje: Odpowiednio dobrany strój, muzykę i rekwizyt do konwencji pokazu. Użycie rekwizytu i / lub kostiumu również w figurach z rekwizytem na pewno podniosą walory artystyczne pokazu, sprawią, że konwencja będzie bardziej “usprawiedliwiona”. Warto też poszukać wyrazu artystycznego nie tylko w mimice, ale w jakości ruchu. Podczas treningu zwracać uwagę, gdzie będzie nasza publiczność i ćwiczyć pokaz  przodem do publiczności. Warto też zastanowić się, dokąd kierujemy wzrok podczas pokazu a także pracować nad mimiką twarzy. Tworzenie charakteru scenicznego zaczyna się od stóp do głowy. Warto zwrócić uwagę jak nasza postać się porusza, jak układa stopy, czy ma zgięte kolana, czy jest wyprostowana a może lekko przygarbiona, jak układa ręce i głowę itd.) Pozwoli to stworzyć własną postać oraz opowieść. Trenerzy lub osoby przygotowujące pokaz, powinni obserwować układy z różnego konta i skupić się na tym, żeby zawodnicy nawet na sekundę nie wychodzili z charakteru. Oprócz treningu na rekwizycie warto włączyć dodatkowe treningi na wytrzymałość, rozciąganie, zajęcia z akrobatyki, czy różnych rodzajów tańca. Jeżeli patrzymy tylko przed siebie, to tracimy cały charakter i pewność wykonania. Element zrobiony z głowa odwróconą w bok, czy uniesioną do góry lub nawet zadartą zawsze wygląda troszeczkę inaczej (patrz.: tworzenie charakteru postaci).

 

 1. Dobór ścieżki dźwiękowej i planowanie choreografii w pokazie:

 

Choreografia i akcenty muzyczne:

Czekanie na muzykę (zbyt długie) podczas wykonywania choreografii może obniżyć ilość punktów w kategorii Choreografia.

 

Figura - przejście - figura:

Pokaz zaplanowany wg schematu figura - przejście - figura może też otrzymać mniej punktów niż pokazy, w których przejścia techniczne “ukryte” są w ruchu.

 

Rekomendacja: W przypadku szykowania pokazu na zawody sportowe, wytrzymanie niektórych figur, może być punktowane dodatnio, dlatego warto sprawdzić regulamin i dopasować pokaz do jego wymogów. Jeśli jednak turniej ma charakter bardziej artystyczny, dobrze jest przemyśleć sobie choreografię, dopasować ją do muzyki (eliminując niepotrzebne przerwy między figurami / spadkami) i ćwiczyć płynność ruchów. 1. Inne.

 

Powtarzające się układy choreograficzne lub monotonne choreografie:

Te same połączenia figur i wykorzystanie tych samych figur w wielu pokazach. Ta sama dynamika i tempo układu przez całą choreografię może być gorzej oceniane.

 

Pomyłki i upadki w choreografii:

Wykonanie nie tych figur, nie w tej kolejności lub niewykonanie ich z powodu zapomnienia lub upadku również ma wpływ na punktację.

 

Rekomendacja: Zachowanie płynności choreografii jest bardzo ważne, zwłaszcza, że publiczność nie zna pokazu, także nie wie, jakie figury powinna zobaczyć i kiedy. W sytuacji upadku z rekwizytu, jeśli pozwala na to stan fizyczny i psychiczny uczestnika zaleca się kontynuować pokaz. Upadek może być oceniony ujemnie, jednak niedokończenie pokazu jest najsłabiej oceniane. Podczas treningu warto pomyśleć, jak się zachować w takich sytuacjach, przygotować rozwiązania / sposób zachowania na takie momenty. Należy poświęcić uwagę na kreatywność i pomysłowość w układach, szukać nowych połączeń i różnicować figury zaprezentowane w choreografii. Zaplanowanie tzw.: Treningu backup czyli przygotowanie  zastępczych elementów innych niż w układzie w razie pomyłki,  które pozwolą płynnie wrócić do planowanej choreografii. Osoby występujące powinny być tak wyćwiczone (w wykonaniu danej choreografii),  by nie potrzebowały rad na występie. Jeżeli uczestnik spanikuje i nie jest pewien, czy zrobił bezpieczne wiązanie, sam powinien być tego świadomy. Jeżeli wiązanie nie jest wytrenowane nie wstawiamy go do układu. Do treningu warto dodać techniki skutecznego markowania błędów i upadków z elementów. Podczas przygotowywania choreografii warto skupić się na zmianach w dynamice i tempie. Warto skupić się na odpowiednim przygotowaniu psychicznym zawodników. Jeśli jest taka możliwość, warto zaprezentować pokaz przed publicznością przed turniejem. Należy też sprawdzać wysokość podwieszenia rekwizytu oraz ułożenie i odpowiedni dobór materaca. Jeśli wymaga tego bezpieczeństwo, trener lub osoba przygotowująca pokaz powinna znajdować się w pobliżu sceny lub na ziemi, obok osoby występującej

 

Zbyt oczywiste rekwizyty, scenografia, kostium:

Konwencja pokazu jest zbyt dosadnie podkreślona przez te elementy. Przykładowo połączenie hiszpańskiej muzyki, z rysunkiem byka, użycie peleryny torreadora i pluszowego byka i rozsypanie piasku na scenie.

 

Rekomendacja:

Warto zastanowić się, czy muzyka i peleryna i odpowiednie ogranie aktorskie sceny i rekwizytu, jakość ruchu i zbudowanie charakteru postaci nie wystarczą, by przekonać publiczność, gdzie się znajduje i co ogląda.

 

Nieestetyczna scenografia lub kostium:

Punktacja za scenografię, kostium, rekwizyt jest wyższa, jeśli te elementy są ze sobą spójne i estetyczne. Kostium powinien być dobrany do figury osoby występującej. Kostium powinien być dopasowany do konwencji pokazu.

 

Rekomendacja:

Podczas przygotowania pokazu warto skupić się na oddaniu konwencji pokazu w ruchu i emocjach, podkreślić ją muzyką i ew. rekwizytem. Często mniej znaczy więcej.

Nie Aktorskie zachowania:

Poprawianie ubrania, włosów, dotykanie nosa czy twarzy, które nie są elementem choreografii, może negatywnie wpłynąć na punktację.

 

Rekomendacja: Podczas treningu wykonuj pokaz na 100% zachowując uwagę i koncentrację. Przydatne może też okazać się nagranie pokazu, oglądanie go w celu wychwycenia szczegółów a także pokazanie go rodzinie czy przyjaciołom w celu zebrania uwag i komentarzy.

Dynamiczna muzyka i nie dynamiczna choreografia lub mało zróżnicowana choreografia:

Wybór dynamicznej piosenki do choreografii, która tylko w momentach spadków łączy się z muzyką może zmniejszyć punktację za choreografię.

 

Rekomendacja: Odpowiedni wybór muzyki do umiejętności i choreografii na etapie przygotowywania pokazu. Zaplanowanie przygotowania pokazu tzn. np.: Czy dobieramy figury do muzyki, czy muzykę do figur? Warto też zróżnicować choreografię pod kątem doboru technik i figur. Zaplanować pokaz tak, by zawierał figury statyczne, dynamiczne, figury w ruchu i spadki.

W przypadku koła warto zaplanować techniki wykonywane pod kołem, w kole
i na górnej poprzeczce.

 

Brak oryginalności:

Przygotowanie pokazu w powtarzającej się konwencji artystycznej również może obniżyć punktację.

 

Rekomendacja: Na turnieje i zawody przygotowywane są pokazy specjalnie zaplanowane na takie imprezy, należy oddzielić pokazy, które wykonywane są z okazji imprez okolicznościowych czy komercyjnych zamówień od pokazów na zawody branżowe. Odpowiedni dobór muzyki - wyszukanie utworu spośród miliona piosenek, czy ścieżek instrumentalnych pozwoli na podniesienie oryginalności pokazu.

 

Komentarze do wpisu (1)

12 lipca 2022

A co to takiego sierp stóp? odpowiedź: wygięcie stopy w rotacji wewnętrznej w stosunku do materiału / liny najczęściej występujące podczas wchodzenia do pozycji odwróconej cross back double knee hang

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium